Училищен екип

Камелия   Борисова     -  Учител  , начален етап на  основното образование   I - IV  клас

Йорданка Филипова - старши  учител   , начален етап на  основното образование   I - IV  клас

Бисер  Попраданов     -  Старши  учител   ЦОУД  , начален етап на  основното образование   I - IV  клас

Ангелина Стоянова -   учител  , общо  образователен учебен  предмет  в  прогимназиален етап

Петя Сидова -  учител  , общо  образователен учебен  предмет  в  прогимназиален етап

Владимир Маринов -  Старши  учител  , общо  образователен учебен  предмет  в  прогимназиален етап

Атанаска  Петрова  -  Старши  учител  , общо  образователен учебен  предмет  в  прогимназиален етап

Кирил Поипов - учител  , общо  образователен учебен  предмет  в  прогимназиален етап