Самостоятелна форма на обучение

Icon Document 2aaa15888a5c88c1ad669485fcb14720    

Самостоятелна форма на обучение

 

График на изпитните сесии за самостоятелната форма на обучение през учебната 2018 / 2019 година 

 

В срок от пет дни преди всяка сесия, учениците подават писмено заявление до директора за съответната сесия, в която посочват по кои от определените им учебни предмети ще се явяват на изпити за завършване на дадения клас .