Планове

 

Годишен план за дейноста на

училището


План за дейноста на

педагогическият съвет

 

План за квалификационната

дейност

 

Icon Document 2aaa15888a5c88c1ad669485fcb14720

Стратегия  за  развитие

на ОУ"Васил Левски" -с. Звъничево       

 Icon Document 2aaa15888a5c88c1ad669485fcb14720

Годишен план за учебната 2019-2020

 Icon Document 2aaa15888a5c88c1ad669485fcb14720

План за дейноста на

педагогическият съвет

Icon Document 2aaa15888a5c88c1ad669485fcb14720

План за квалификационна дейност

в ОУ "Васил Левски" - с. Звъничево учебна 2019 - 2020г.