Проекти

УЧАСТИЕ В  НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ  - МОН 

1. НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА  "УЧЕНИЧЕСКИ ОЛИМПИАДИ И СЪСТЕЗАНИЯ"

   Модул  "Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади"

2. НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА  "Осигуряване на съвременнна  образователна среда"

   Модул  "Музеите като образователна среда" 

3. НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА  "Осигуряване на съвременна  образователна среда" 

  Модул  "Осигуряване на  ученически шкафчета"  

УЧАСТИЕ  В  ПРОЕКТИ КЪМ  ДФЗ 

1. ПРОЕКТ  " Училищен плод"

2. ПРОЕКТ  " Училищно мляко"