Учениците съвместно с родителите засаждат дървета със доброволческата организация "Зеленият отбор"