Учениците от ОУ "Васил Левски" - с.Звъничево взеха активно участие в събитието Седмица на физическата активност и спорта Move Week 2019 г