Програма и график допълнително обучение по математика шести клас